Haberler

Dava açmak için acele edin!

İnşaat şirketleri için önceden imzalanan bazı inşaat sözleşmeleri; satış fiyatların düşmesi, aşırı maliyet artışları, döviz fiyatlarının aşırı yükselmesi veya genel ekonomik kriz sebepleri ile, sözleşme tarihinde anlaşılan götürü bedel karşılığı veya kat karşılığı oranları ile mali olarak yapılamaz hale geldi.
Sözleşme yapıldığı tarihte öngörülemeyen veya öngörülse dahi taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla inşaatın yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse; yüklenici/inşaatçı sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını mahkemeden isteyebilmektedir. Bu uyarlama talebi; arsa malikleri ile anlaşılan yüzde oranlarının değişmesi, inşaat bedelinin arttırılması veya inşaat süresinin yeniden belirlenmesi yahut sözleşmeden dönme konularında olabilir.

DEVLET-MİLLET BARIŞIKLIĞI İÇİN HİZMETLERİMİZE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİK…

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, üyelerinin ve vatandaşın haklarını koruyabilmek adına, kaçak inşaat ve kaçak müteahhitlik ile ilgili mücadelesini sürdürmektedir. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneğimiz; şehrimizde sayıları gün geçtikçe artan ve hem müteahhitleri hem de konut satın alan kişileri huzursuz eden “kaçak inşaat ve kaçak müteahhitlik” ile ilgili “WHATSAPP İHBAR HATTI”nı hayata geçirmiştir.

Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14 Haziran 2017 Çarşamba gününde Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”