Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları ?

  • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak.
  • İç piyasa rayiç fiyatları konusunda rapor ve bilgi alma
  • Gayrimenkul ve menkul kıymetlerin rayiç tespiti
  • İş Teklifleri Bülteni’nin duyurulması
  • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak
  • Üyelere Kimlik Kartı ve derneğe kayıtlı olduğuna dair Dernek Tanıtım Levhası tanzim ve tasdik işlemleri
  • Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin ve Pazar paylarının arttırılması, olası işbirlikleri için yerli ya da yabancı partnerler ile bir araya gelmesinin sağlanması
  • Dernek yayınlarından ücretsiz faydalanma
  • Üyelerimizin kalifiye eleman istihdam etmelerini sağlamak amacıyla derneğimize başvuran ticaret, meslek lisesi ve üniversite mezunu elemanların ihtiyaç duyan üyelerimizle birebir görüşmelerinin sağlanması
  • Üyelerimizi ilgilendiren haberlerin dış kaynaklardan derlenerek web sitesinde duyurulması

İletişim

Soru ve görüşlerinizi yazın.

Gönder