Üyelik İçin Gerekli Evraklar

Üyelik için Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Odasından Faaliyet belgesi
 2. Ticaret Odasından Sicil tasdiknamesi
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. 4 Adet fotoğraf
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Şirket İçin İmza Sirküleri
 7. Mail adresi (varsa), ulaşım bilgileri
 8. 130.00 TL kayıt ücreti
  DERNEĞE ÜYE KABÜLÜNDA ARANAN ŞARTLAR VE ÜYELİĞE KABUL ŞEKLİ
 • Derneğe üye olabilmek için medeni hakları kullanma hakkına haiz bulunmak ;
 • İnşaat müteahhitliği mesleği ile iştigal etmek;
 • Dernek menfaatlerine gayesine ve kanunlara aykırı hareketlerde bulunmamış mesleki ahlak ve itibarını sarmamış bulunmak;
 • Yukarıdaki şartları haiz olup ta derneğe üye olmak isteyenler kurum tarafından istenilen evraklarla gelip idare kuruluna başvururlar.
 • Yönetim kurulu toplanarak başvuru evraklarını incelerler. Şahsın dernek üyesi olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olurlar.
 • Kabul onayını veririse kaydı yapılacak; kendisine bir üye numarası, sertifika ve kimlik verecektir. Kabul onayı vermez ise kaydı yapılmayacaktır.

İletişim

Soru ve görüşlerinizi yazın.

Gönder